Več o Kompassu?

Kaj lahko najdete na Kompassu?

Informacije o ključnih podjetjih

Kompass podatki vključujejo ključne informacije o podjetju, ki se lahko uporabijo za izboljšanjevaših prodajnih in marketinških aktivnosti.

Podjetja iz Kompassove podatkove baze po vsem svetu

10,5 milijonov
podjetij
po svetu

Globalni podatki podjetja

Aktivna podjetja

Aktivne
ustanove

Podjetja s
finančnimi podatki

Podjetja z
oceno kreditnega tveganja

Globalna distribucija podjetij po panogah (Kompass klasifikacijska dejavnost)

Globalna distribucija podjetij po panogah (Kompass klasifikacijska dejavnost)

Poljedelstvo in hrana

Gradbeništvo

IT, Internet, R&D

Kemikalije, farmacevtski izdelki in plastika

Elektrika, elektronika in optični

Kovine, stroji in inženiring

Prosti čas in turizem

Transport in logistika

Poslovne storitve

Energija, okolje

Izobraževanje, trening in organizacije

Tekstil oblačila, usnje, urarstvo, nakit

Trgovina na drobno in trgovci

Minerali

Papir, tiskanje, založništvo

Porazdelitev vodstvenih funkcij

Mednarodna porazdelitev upravnega odbora in splošne uprave

Uprava

Vodstvo

Vodstvo

Uprava

Izvršni odbor

Prodaja

Vodstvo

Marketing & Komunikacija

Kadrovski oddelek

Informacijski sistemi

Proizvodnja

Administracija
/ Finance

Ostalo

Razišči

Uvoz-Izvoz

Nakupi in javna naročila

* Menedžer ima lahko več kot eno funkcijo v podjetju

Podrobnosti o podjetju

globalno

telefonske številke

spletni strani

E-poštni naslovi

faks številka

Poslovne rešitve

S Kompassom lahko dostopate do palete poslovnih rešitev , ki vam pomagajo pri generiranju leadov in promocijskih aktivnostih ter vam pomagajo in podpirajo pri vašem cilju pridobivanju potencialnih partnerjev in strank.

Kompass strokovnost

Pri Kompassu so naše poslovne informacije expertise na voljo vašemu podjetju v naših beih knjigah, webinarjih in naši stalni osredotočenosti na razvoj poslovanja, inovativnost in najboljšo prakso na trgu.

  • Bele knjige

  • Pogosti webinarji

  • Industrijske poslovne novice